Boyabatlı Gelir Uzmanı Mustafa Gezer Yazdı ; “2017 Yılı Asgari Ücret”……

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işveren temsilcilerinin katılımı neticesinde, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için beklenen miktar, 4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesi ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri gereğince oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenerek açıklandı.

Komisyon tarafından görüşmelerine 6 Aralıkta başlanan ve uzun süreli toplantılar sonrasında karara bağlanan asgari ücret, 2017 yılı Ocak-Aralık dönemi için yaklaşık yüzde 8 artırıldı. Tüm yıl boyunca uygulanacak en alt miktar olan ve hiçbir işverenin bu miktarın altında veremeyeceği asgari ücret tutarı brüt 1.777,50-TL, net 1.404-TL olarak belirlendi. Söz konusu karar 30 Aralık 2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Asgari Ücret Hesaplaması
2017 yılı (1 Ocak-31 Aralık) için günlük: 59,25-TL
Aylık Brüt: 1.777,50-TL  Net: 1.3404,06-TL

ASGARİ ÜCRETİN AYLIK NET HESAPLAMASI
01.01.2017-31.12.2017
ASGARİ ÜCRET HESABI
BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ (İşçi) % 14 248,85
İŞSİZLİK SİGR. (İşçi) FONU % 1 17,78
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,87
GELİR VERGİSİ %15 226,63
DAMGA VERGİSİ % 07,59 13,49
KESİNTİLER TOPLAMI 506,75
HES.NET ASGARİ ÜCRET 1.270,75
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31*
NET ASGARİ ÜCRET (A.G.İ.dâhil) 1.404,06-TL

Asgari geçim indirimi bekâr ve çocuksuz olan ücretlinin kendisi için 133,31-TL olarak hesaplanmıştır.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANIN İŞVERENE AYLIK MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ    %15.50
(İşveren Payı)
275,51**
İŞSİZLİK SİGORTA
FONU % 2 (İşveren payı)
35,55
İŞVERENE MALİYET 2.088,56-TL

** Asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan ve 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendinde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplama buna göre yapılmıştır.

Asgari Geçim İndirimi
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanan ve Gelir Vergisi Kanununun 32’nci maddesiyle getirilen bir düzenlemedir. Hem kamuda hem de özel sektörde çalışan asgari ücretlilerin bordrolarında hesaplanan gelir vergilerinden mahsup edilen bu indirim çalışanların aylıklarına yansıtılmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu 32’nci madde: Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5(6645 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle eklenen ibare yürürlük;01.05.2015)üçüncü çocuk için %10,diğer çocuklar için %5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkrada belirlenen tutar ile103’üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır.

Asgari geçim indirimi hesaplamasında 2017 yılı başındaki brüt asgari ücret:1.777,50-TL kullanılmaktadır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI
01.01.2017-31.12.2017
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK GELİR VERGİSİNDEN İNDİRELECEK TUTAR
BEKAR (%50) 133,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN (%50) 133,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN (%50+10) 159,98
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN-1 ÇOCUKLU (%50+10+7,5) 179,97
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN-2 ÇOCUKLU (%50+10+7,5+7,5) 199,97
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN-3 ÇOCUKLU (%50+10+7,5+7,5+10) 226,63***
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-1 ÇOCUKLU (%50+7,5) 153,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-2 ÇOCUKLU (%50+7,5+7,5) 173,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-3 ÇOCUKLU (%50+7,5+7,5+10) 199,97
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN-4 ÇOCUKLU (%50+7,5+7,5+10+5) 213,30

*** Asgari ücret hesaplamasına göre eşi çalışmayan 3 ve üstü çocuk sahibi olan ücretlilerin asgari geçim indirimi mahsubu sonrası ödeyeceği gelir vergisi ‘0’ sıfır olarak çıkmakta yani 3 ve üstü çocuk sahibi olan asgari ücretli işçiler gelir vergisi ödemeyecekler.

Asgari Geçim İndirimi Dâhil Asgari Ücretli Aylıkları
Ücretlinin Medeni Durumu Aylık Net Ele Geçen Ücret Tutarı
Bekâr veya evli olup eşi çalışan 1.404,06-TL
Evli eşi çalışmayan 1.430,73-TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 1.450,72-TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 1.470,72-TL
Evli eşi çalışmayan 3 ve üstü çocuklu 1.497,38-TL

Mustafa GEZEN

Soru ve görüşleriniz için: [email protected]

Kaynak: www.csgb.gov.tr
www.resmigazete.gov.tr
www.gib.gov.tr

 

 

Share
Boyabat Gündemi hakkında 18315 makale
Boyabat Gündemi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.