Sinop’ta Adli Yıl Açılış Töreni Yapıldı…

Sinop Hükümet Konağı önünde düzenlenen 2022-2023 adli yıl açılış törenine İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Av. Gülizar Biçer Karaca, CHP Sinop milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş, hâkimler, savcılar ve avukatlar katıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş ve Sinop Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş’ın tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumunun arından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, “ Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Sayın Baro Başkanım, Sayın Jandarma Komutanım ve Emniyet Müdür Yardımcım, Hakim C.Savcısı ve Avukat Meslektaşlarım, Adliyemizin değerli çalışanları, kıymetli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2022-2023 Adli Yıl açılış törenimize hoş geldiniz. Öncelikle geçtiğimiz günlerde idrak ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bu vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizi, ayrıca yargı görevini icra ederken şehit olan bütün meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.

Bilindiği üzere yargı erki çağdaş demokratik hukuk devletlerinde yasama ve yürütme erkleri ile birlikte kurgulanan ve anayasal olarak bağımsızlığı teminat altına alınmış olan, devletin üç temel sac ayağından biridir. Tarih boyunca devletler kılıç ve silah gücüyle kurulmuşlar ancak devamlarını adalet ile sağlayabilmişlerdir. Bu sebeple bütün mahkemelerde yazılı bulunan “adalet mülkün-yani devletin-temelidir” sözü bağımsız güçlü bir yargı erkinin devletin devamlılığındaki rolünü ifade etmektedir. Bu itibarla yargı ve adaletin tesisi sadece adliyede herhangi bir dosyanın tarafı olanlara değil toplumun bütün yönetici unsurlarına ve her iki ferde gereklidir. Yargı mensupları olarak temel amacımız; usul ve yasaya ulun şekilde icra edilen yargılama faaliyeti sonrasında, hakkaniyet ve nesafet ilkeleri doğrultusunda verilen kararların toplum vicdanında karşılık bulması ve tatmin edici olmasıdır. Yargılama faaliyetlerinin sağlıklı bir şeklide işlemesi açısından yargıya olan güvenin artması ve itibarının zedelenmemesi çok önemlidir. Eksik veya hatalı olduğu düşünülen yargı mercii kararlarına karşı taraflarca yapılması gereken şey; yargı teşkilatının genelini etkileyici, itibarını zedeleyici, eleştiri sınırını aşan, güven sarsıcı söz ve davranışlarda bulunmak yerine yasal mevzuatımızda öngörülen kanun yollarına başvurmak olmalıdır. Bu husus özellikle internet üzerinden sosyal paylaşımların yoğun olarak kullanıldığı günümüzde özel bir önem ar zetmektedir. Adalet tabiri caizse su gibidir, yolunu ve yerini daime bulur. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte Sinop Adliyesi olarak, kaliteli ve hızlı bir adalet hizmeti sunmak için bütün Hakim, C.Savcısı, Avukat meslektaşlarımız ve adliye çalışanlarımız ile birlikte yoğun bir gayret sarf edeceğimizin bilinmesini istiyor, yeni adli yılın güzel, sakin ve huzurlu şehir Sinop’umuza hayırlı olmasını diliyor ve saygılarımı sunuyorum.” Dedi.

Ardından Baro Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş ise; “ Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, Sayın Komisyon Başkanım, Protokolün çok değerli üyeleri, kıymetli hakim savcı avukat meslektaşlarım, değerli adliye ve baro personelimiz, Basımızın Güzide temsilcileri; Öncelikle Şahsım ve Sinop Barosu adına sizleri saygı ile selamlıyor, yeni Adli Yılın, Avukatlarımıza ,hakim ve savcılarımıza , yargı çalışanlarımıza, ülkemize ve vatandaşlarımıza yararlı olmasını diliyorum. Adalet hizmetlerini başarıyla ve özveriyle yürüten , insanların adalete erişimini sağlamak için her zorluğa korkusuzca göğüs geren meslektaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor; görevi sırasında can veren meslek şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. 2022-2023 Adli Yılı’nı hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal hâle gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz.

Zira Adli Yıl, mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına rağmen kurulan numaralı baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun derinleştiği bir iklimde başlamaktadır. Toplumda ve uluslararası alanda giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut adımlar atılması gerektiğini bıkmadan ve usanmadan tekrar ediyoruz. Zira, Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve güvence altına alınmasını sağlayan ve hukuk devletinin olmazsa olmazları “adil yargılanma hakkı” ve ‘’ Hak arama özgürlüğü’’ dür. Bu hakkın uygulanması, bağımsız mahkemelerin, bilgili ve sorumlu savcıların olduğu kadar savunma mesleğinin onurlu temsilcileri cesur ve bağımsız avukatların da varlığına bağlıdır. Bu nedenle avukatı ve avukatlık mesleğini bağımsız, özgür kılmak, yargılama sürecinde etkili ve işlevsel yapmak yaşamsal değerdedir. Meslekleri gereği hayatın tam içinde olan, toplumun hemen her kesimi ile temas halinde bulunan avukatlar, başkalarının hakkına, mülkiyetine, özgürlüğüne saygıyı öğreten, adaletsizlikle savaşan, eşitlik ve özgürlük için mücadele eden, pek çok sosyal sorumluluk projesinin ,kültürel, sanatsal, fikirsel veya hayır amaçlı faaliyetlerin destekçisidirler . Avukatlar ve barolar, sadece bunlar için değil, aynı zamanda toplumda hukuka aidiyet bilincinin gelişmesi ve insan haklarının korunması için de mücadele ederler. Ne var ki; her geçen gün , sayısı gittikçe artan avukatların iş alanları daraltılmakta ve mesleki faaliyetlerin önüne sürekli engeller çıkarılmaktadır.

Alternatif çözüm yolları adı altında yargı dışı alanlar genişletilirken, dezavantajlı grupların avukata ve adalete erişimi engellenmektedir. Stajyer avukatların, kamu avukatlarının, engelli avukatların, genç avukatların, emekli avukatların sorunlarının çözümü konusunda somut önerilerimiz göz ardı edilmekte, mesleki eğitimin ve staj eğitiminin içeriği boşaltılmakta ve niteliksiz hale getirilmektedir. Adalete erişimin en önemli araçlarından olan kamusal nitelikteki CMK zorunlu müdafiilik hizmeti karşılığında, Anayasa’daki angarya yasağını ihlal edecek kadar düşük ödemeler yapılmakta, fedakarlık hep avukatlardan beklenmektedir. Avukatlar, mesleki faaliyetlerinde yaşadıkları her türlü zorluğa rağmen, adil yargılanma hakkının tesisi için çaba gösterirken, hak ettikleri Adli Yardım ve CMK ödemelerini zamanında alamamakta, buna rağmen vergi, Bağ-Kur, stopaj ve benzeri masraflarını peşinen ödemek zorunda kalmaktadırlar. Saydığımız bütün bu mesleki sorunların yanı sıra görevimizi yaparken, müvekkillerimizle ve hukuki uyuşmazlığın konusuyla özdeşleştirildiğimiz için sorgulanmakta, yargılanmakta, saldırıya uğramakta ve hatta öldürülmekteyiz. Oysa Bizler Yargının Kurucu Unsuru, Bağımsız Savunmanın Temsilcileri, Yurttaşın adalet arayışının son noktası, sesi olmayanın sesi, sözü olmayanın sözü , adil yargılamanın olmazsa olmazı , bağımsız yargıda güvence olan avukatlarız.

Bu adli yılda da yaşadıklarımız aynı olsun istemiyoruz. Hukuk cinayetleri işlenmesin, avukata yönelik ekonomik ve fiziksel şiddet son bulsun, yıllardır yok sayılan taleplerimize ilişkin tedbirler alınsın istiyoruz. Kararlıyız. Mesleğimizin özünün , yeminimizin, tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız. Bu ortak irade ve kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz; Tahammül sınırlarını zorlayan CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesiyle eşitlendiği, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ülkemiz ekonomik koşullarına ve mesleğimizin saygınlığına uygun hale getirildiği, emeğin hak ettiği karşılığı gördüğü, stajyer avukatlara kamu kaynaklarıyla destek sağlandığı, kamu avukatlarının özlük haklarının tanındığı, engelli avukatların faaliyetlerini ayrımcılığa uğramadan sürdürebildikleri, emekli avukatların insan onuruna yakışır maaş aldığı bir adli yıl istiyoruz. Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranlarının indirildiği, CMK ve Adli Yardım hizmetlerinde KDV’nin sıfırlandığı, serbest çalışan avukatların asgari ücrete kadar olan gelirlerine vergi muafiyetinin sağlandığı, bir yıllık genç girişimci Bağ-Kur primi muafiyetinin üç yıla çıkarıldığı bir adli yıl istiyoruz.

Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, adil yargılanma hakkının tesisi için avukatların önündeki kısıtlamaların kaldırıldığı bir adli yıl istiyoruz. Bu taleplerimize yönelik somut adımların bir an önce atılmaması halinde; mesleki dayanışma ve birliğimizden kaynaklanan örgütlü gücümüzle anayasal demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı, buna dair irademizin arkasında aynı kararlılıkla durduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

Tören Sinop Adliyesi’nde düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

Share
Boyabat Gündemi hakkında 18198 makale
Boyabat Gündemi