Mustafa Eker Yazdı : İzini Kaldırdık, Şimdi Sana Koşuyoruz…

 

            Tarihin derinliklerinde Anadolu coğrafyasında bir milletin m.ekergeleceğine kast eden düşmanları; ilmi, zekası ve cesareti ile alt eden büyük Türk Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 75. Yılındayız…
Onu anlamak o dönemi yaşamaktan geçer…
O dönem onu eleştirenler, en ağır ithamlarda bulunanlar bile günümüzde onu itham edenler kadar acımasız ve saygısız değillerdi…
Büyük Atatürk’ü Türk milletinin gönlünden silmek, tarihin derin çöplüklerine atmak devrimlerini karartmak, ananelerin ve geleneklere geri dönüyoruz masalı, ahlak edebiyatı ve din kisvesi ile memleketi medeniyet çizgisinden çıkartıp kadını köle, bireyi kul yapmak isteyen zihniyetler en ağır iftira ve hakaretlerle onun eserlerine düşman kesilmişlerdir….

Bundan yıllar önce yazmış olduğum bir yazımda demiryolu gerçeğine dikkat çekerek Atatürk’ten sonra gelen tüm liderlerin Türk devletine ve de milletine ihanet ettiğine vurgu yapmıştım. Bunun gerekçesini de yapılamayan demir yolu yatırımları dış sermayeye muhtaç karayolu ve ticari araç yatırımlarını göstermiştim. Bu ülkenin muhtaç olduğu yatırım hamleleri, kalkınma modelleri Atatürk’ten sonra ciddi bir kesintiye girmiş, toprak reformu yapılamamış, sanayi hamleleri istenen oranda gerçekleştirilememiştir.

İşte büyük Atatürk’ün zekası da burada da kendisini göstermektedir… Atatürk’ün gelecekle ilgili söylediği “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” Diyordu..
Onun açtığı ve yurdun dört bir köşesine yerleştirdiği başkenti getirip Anadolu’nun göbeğine diktiği en ücra köşelerinde sanayi fabrikaları kurmasına karşılık sonra gelen iktidarların sadece bir bölgeye sıkıştırdığı ve teşvik ettiği sanayi uygulamaları Anadoluyu yoksul bırakmış, kalkındırmadan ve aydınlanmadan uzak tutmuştur. Bu gün metropol kentlere Kocaeli bölgesine yapılan yatırımlar Atatürk’ün şu sözünde olduğu ve uyguladığı gibi; “Memleketin bütün merkezleri yekdiğerine az zamanla şimendiferle bağlanacaktır. Mühim maden hazineleri açılacaktır. Memleketimizin baştan nihayete kadar harap manzarasını mamureye tahvil etmekten ibaret olan gayenin temel taşları her yerde gözleri tesrir edecektir” diyordu.

En ücra köşelerde köy ortasında kasaba dışında başlattığı yatırımlar fabrikalar süreklilik arz etse, siyasileşmeden yeni yatırımlarla yoluna devam etse idi bu gün Anadolu bir başka güzel olacaktı. İnsanlar göç etmeyecek, doğdukları toprakları terk etmeyerek sanayi ülkenin her köşesine nüfus edecek üretilen değer nakledilecek, emek karşılık bulacaktı… İşte onun için

Atatürk’ün ölümün ardından Atatürk’ün kendi ırkından ve coğrafyasından gören Çin’in Ta Kung Pao gazetesi şu nu yazıyordu; “Türkiyenin kahramanı Reisicumhur Atatürk’ün vakitsiz ziyaı asıl kardeş ve dost milleti yüreğinden yaralamıştır. Biz Çinliler hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz, zira büyük bir milletin bu çok sevilen Atasının ufulü(ölme-Yıldızın batması) yalnız Türkiye’de değil aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün bir dünyada büyük bir boşluk bırakmaktadır. Türkiye’den ecnebi müstevlileri(istila eden) kovan ve müteakiben ufak bir kin hissi beslememeksizin onlarla en samimi dostluk rabıtaları(ilişkileri) vücuda getiren O’dur. Bütün komşu memleketlerle, hatta Türkiye’ye karşı kıyam etmiş(savaş açmış) olan ve ona karşı düşmanlık hisleri ile mütehassis bulunan milletlerle de dostluk ve ittifak misakları akt eden(anlaşmaları imzalayan) yine odur.

Atatürk, vatanını istilaya kalkan fütuhatçıların korkunç bir düşmanı Türkiye aleyhindeki ihtiraslarından vazgeçtikleri takdirde bunların en emin bir dostudur. Bu mücadele ve aynı zamanda iyilik zihniyeti, ırkımızın dehayı mahsusudur. Yeni Türkiye’de her tarafta, O’nun bırakmış olduğu ebedi eserlerin hayırkar intibalarına(iyi sonuçlanmış izlerine) tesadüf olunmaktadır” diyordu…
Büyük Atatürk; aramızdan ayrılışının 75. Yılında seni anlamak ve eserlerini yaşatmak için yüzbinler yollara düşüyor.. . 18 milyon nüfusla bıraktığın yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaşayan bireyleri, geleceğe uzanan yolda senin hedeflerine şimdi 75 milyon olarak yürüme azmi ve kararlılığındadır. Büyük önder ‘Atam hep izindeyiz’ sözünü kaldırıyor, şimdi seni, anlamak ve seni yaşatmak için sana koşuyoruz… Anıtsallaşan kabrinde 75. Yılında milyonlar sana geliyor…

İzini kaldırdık(!) şimdi meşalelerle açtığın yolda kurduğun ülküde
‘NE MUTLU TÜRKÜM DİYENLERLE’ sana koşuyoruz büyük Ata…

 

 

Share
Boyabat Gündemi hakkında 18194 makale
Boyabat Gündemi

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.