İlyas Çiloğlu Hoca Yazdı ; İman ve İnanmak!

İMAN

İman: Sözlük anlamı olarak emin olmak güvende olmak anlamlarına gelir

Dini anlamda iman:
Bir şeye inanmak onun varlığını kabullenmek onu tasdiklemek anlamlarına gelir
Iman; Kainattaki bütün varlıkları yaratanı, onları yoktan var edeni ve onları en güzel şekilde donatanı tanımak onun varlığına birliğine onun ezeli ve ebedi olduğuna onun izzet ve ikram sahibi olduğuna onun güç ,kuvvet ,kudret ve azamet sahibi olduğuna içten ve samimi olarak inanmaktır

Dini bir terim olarak İman,
Allah(c.c)ün melekleri ve Peygamberleri vasıtasıyla haber verdiği şeylerin kesin olarak doğru olduğuna içten ve yürekten inanmak demektir

İnanış şekli ile iman ikiye ayrılır

1-Icmali iman
2-Tafsili iman

1-İcmâlî iman;
İnanılması gereken şeylere toptan inanmaya icmali iman denir ki
Kelime-i Tevhid (la ilahe illallah Muhammedin Resulullah )ve ya Kelime-i Şehadet( Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü) cümleleri bunun en özlü biçimde ifadesidir.

2-Tafsili iman;iman esasları olarakta bilinen ve amentü duasında kısa ve öz olarak bildirilen(
1-Allaha
2-Meleklere
3-Kitaplara
4-Peygambarlere
5-Ahiret gününe ve kadere
6-Öldükten sonra tekrar dirilmek olarak bildirilen
esaslara şeksiz ve şüphesiz olarak inanmaktır

İman uygulanış şekliyle de yine ikiye ayrılır

1-Taklidi iman
2-Tahkiki iman

1-Taklidi iman;kişinin herhangi bir delile ve araştırmaya ihtiyaç duymadan çevresindeki insanlardan görerek ve öğrenerek onları taklit ederek iman etmesine taklidi iman denir ki bu zayıf olan bir iman şeklidir

2-Tahkiki iman; inceleme araştırma sonucunda elde edilen kesin bilgi ve delillere dayanarak yapılan imana da tahkiki yani tahkik edilmiş araştırılmış iman denir ki bu daha güvenilir ve sağlam bir iman şeklidir

Iman bize ne kazandırır.?

1- Allah’a iman, sadece Allah’a kul olmayı emreder, insanı diğer bütün kulluklardan kurtarır.
2- Allaha iman, bencilliği, egoizmi ve enaniyeti yok eder.
3-Allaha iman Yardımlaşmayı, dayanışmayı, başkalarını da düşünmeyi ön plana alan fertler çıkartır.
4- Allah’a iman sadece dünyayı baz alan, menfaatçi, şahsiyetsiz, kişiliksiz insanları şahsiyetli ve kişilikli bir hale getirir.
5- Allah’a iman, dünyadaki her şeyin Allah tarafından yaratıldığı şuurunu insana aşıladığı için, inanan insan, Onun bütün yarattığı varlıklara karşı sevgi ve merhametle davranır.
6- Allah’a iman zorda, darda kalan insanın sığınacağı tek bir liman olduğu bilincini kişiye aşılar. Ona dayanan ve güvenen kişi, her türlü zorluğun üstesinden gelme gücü kazanır.
7- Allah’a iman, insanın yaratılış amacını, nereden geldiğini ve nereye gideceğini öğretir insana. Bu da insana bir güven verir,
8-Allaha iman; kişiye sorumluluk yükler onu başı boş bırakmaz.
9-Allaha iman; kişinin başına gelebilecek herhangi bir bela ve musibete karşı dayanma gücü takat ve sabır aşılar
10-Allaha iman; insana yön ve istikamet gösterir ,imanı olmayan daldan düşen kuru yaprak misali rüzgâr ne taraftan eserse o tarafa gider
Büyük alim ve mütefekkir
Said-i Nursi Hazretleri bunu veciz bir şekilde ne güzel izah etmiş
“Iman insanı, insan eder.
Belki; insanı sultan eder.
Öyle ise ;
İnsanın vazife i asliyesi
İman ve Dua dır”
Rabbim İmanlarımızı sahih dualarımızı kabul eylesin.
27/04/2024

Share
Boyabat Gündemi hakkında 18316 makale
Boyabat Gündemi