İlyas Çiloğlu Hoca Yazdı ; İman” bir geçiştir cehennemden cennete!

İMAN

İman; Nefsin kirinden temizlenip arınmaktır
İman; Yaratana şeksiz ve şüphesiz inanmaktır
İman; ilahi bir cevherdir ki her kalpte bulunmaz
İmansız bir kalbin Hakk katında bir değeri olmaz

İman öyle bir cevherdir ki, kalpleri nurlandırır
İman öyle bir cevherdir ki, gönülleri huzura daldırır
İman;Hak ve hakikat yolunun pusulasıdır
İman; Hakk’ın kulundan razı olmasıdır

Iman bir yolculuktur hakikat ve sonsuzluğa
Iman bir kılavuzdur yolunu kaybeden yolsuzlara
İman bir kaçıştır dalaletten hidayete
İman bir geçiştir cehennemden cennete

Iman ile açılır kalplerdeki sırlı perde
İman ile çare bulunur her derde
İman ile açılır hakka açılan bütün kapılar
İman ile diner kalplerdeki bütün acılar

İmandır cennetin altın anahtarı
İmandır söndüren cehennem deki nar’ı
Iman ile alınır cenneti Firdevs in tapusu
İman ile kapanır nar’ı Cehennemin kapısı

Rabbim bizleri imansız gitmekten muhafaza eylesin
Rabbim bizlere sahih bir iman nasip eylesin
Son nefeste dillerimiz kelimeyi şehadeti söylesin
Rabbim bizleri huzuruna öyle kabul eylesin

02/05/2024

Share
Boyabat Gündemi hakkında 18316 makale
Boyabat Gündemi