Sinop DEVA Partisi İl Başkanından FLAŞ Basın Açıklaması, İftiraları Reddediyoruz!…

DEVA Partisi Sinop İl Başkanı Birhan Yalçın’ın, savunma sanayi konusunda partimize ve Genel Başkanımız Ali Babacan’a eleştirilere yönelik basın açıklaması

Genel Başkanımızın Ali Babacan’ın kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapla asla herhangi bir firma için “engelleme” imasında bir söz etmemiştir. Hem katıldığı podcast programında hem de TV programında ısrarla savunma sanayindeki gelişmelerle,SİHA ve İHA’lara gurur duyduğunu, bunların iktidarımız dönemindedaha çok destekleneceğini belirtmiştir. Genel Başkanımız bunları ilk defa da söylememiştir.

Sayın Babacan ayrıca, rekabet ortamının geliştirilmesini ve daha fazla savunma alanındaki şirketlerin, serbest piyasa koşulları içerisinde, devlet tarafından destekleneceğini söylemiştir.

Basında ve TV yayınlarında cevap hakkımızı dahi okuyamayanlara cevabımızdır; kimse Sayın Babacan’ın sözlerini çarpıtmaya kalkmasın. Bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş ve milli gurur olmuş bir ismin; Ali Babacan’ın, bir şirketin genel müdürü tarafından sırf iktidar kamplarına destek amacıyla karalanmasını, sözlerinin çarpıtılmasını kabul etmiyoruz.

Sayın Babacan’ın ifadeleri programda yayınlanmasına ve içerinde hiçbir iftira veya töhmet olmamasına rağmen ısrarla sözlerinin çarpıtılmasını ve kendisine atılan iftirayı da reddediyoruz.

Ayrıca genel başkanımız da bugün bir açıklamada bulundu kendisi;

Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz.

Savunma sanayi de dâhil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz.

Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz.

Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz. Ülkemizin sanayicilerine, mühendislerine, bilim insanlarına eşit şekilde destek olmaya, herkese fırsat tanımaya, Türkiye’nin yıldızını tıpkı 2002-2014 arasında olduğu gibi parlatmaya kararlıyız.” dedi.

Bu kapsamda DEVA Partisi Sinop İl Başkanlığı olarak Genel Başkanımız Ali Babacan’ın açıklamalarını destekliyor ve Post-truth döneminin tüm hileli akıl yürütme tekniklerini kullanarakhakikatin önemsizleşmesini amaçlayan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ı hepimizin gururu olan değerleri siyasallaştırmamaya davet ediyoruz.

BİRHAN YALÇIN

DEVA Partisi Sinop İl Başkanı

Share
Boyabat Gündemi hakkında 16856 makale
Boyabat Gündemi