Nükleer Karşıtları Dava Açtı….

nüüü

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Yürütme Kurulu Sözcüsü Zeki Karataş, “Sinop İnceburun mevkiinde plan hükümleri uyarınca sözleşmeye konu Nükleer Santralin yapılabilmesi mevcut koşullarda planlama açısından mümkün değildir. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine dava açtık” dedi.
Nükleer Karşıtı Platformu oluşturan sivil toplum kuruluşları, Sinop’ta yapımı planlanan Nükleer Santral alanının Çevre Düzeni Planında işlenmediğini ileri sürerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine Daşıştay’a dava açtı.

Konuyla ilgili Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Yürütme Kurulu adanı basın açıklaması yapan Zeki Karataş, İnceburun mevkisinde yapılan çalışmaların 1/100.000 ve 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planında (ÇDP) gösterilmediğini ileri sürerek, konunun özellikle kamuoyunun bilgisinden kaçırılmak istendiğini iddia etti.

HUKUK NORMLARI YOK SAYILIYOR!
Zeki Karataş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Siyasi iktidar, bizce doğal yaşam alanlarını yok etme anlamına gelen ‘Sinop Nükleer Santrali’nin yapımını tüm hukuk normlarını yok sayarak sürdürmektedir. Yapılan çalışmalarda 1/100.000 ve 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planında (ÇDP) gösterilmiyor, bu uygulamayla fiili bir hukuk tanımamazlık örülüyor. ÇDP’de olması gereken konular bu planlara işlenmeyerek kamuoyunun bilgisinden kaçırılıyor.

Ayrıca 14.06.2014 gün ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde mevcut olasına rağmen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm yapılan iş ve işlemleri yürürlükteki bölge veya havza düzeyindeki çevre düzeni planının genel kararlarına da aykırı bir şekilde hazırlanmaktadır.

ÇEVRE DÜZENİ PLANINA RASTLANAMADI
Bilindiği üzere; 29 Ekim 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Japon Hükümeti arasında Sinop İnceburun Yarımadası mevkiinde yapılacağı ilan edilmiş olan Nükleer Santral için anlaşma imzalanmıştır. Tüm kamuoyunun bilgisinde olan Nükleer Santral kararında, anılan sözleşmenin imzalanmasından 2 yıl sonra tamamlanarak 16 Kasım- 15 Aralık 2015 tarihleri arasında askıya çıkan ve onaylanmış olan Çevre Düzeni Planında da rastlanmamaktadır.

Aynı şekilde Ayancık, Erfelek Gerze ve Yenikent’de de termik santrallerin kurulacağı kamuoyuna deklare edilmiş olmasına karşın, Çevre Düzeni Planında termik santrallere de yer verilmemiş, bir başka ifadeyle mekânda tanımlanmamış durumdadır.

MEVCUT KOŞULLARDA BU MÜMKÜN DEĞİL
Onaylanmış olan Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Nükleer Santral yapılacağı ilan edilen Sinop İnceburun Yarımadası mevkiinin, Plan Kararları açısından durumuna bakıldığında, bölgenin ‘Ekolojik öneme sahip alanlar’ kapsamında ‘Önemli bitki alanı’ olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu durumda Sinop İnceburun mevkiinde plan hükümleri uyarınca sözleşmeye konu Nükleer Santralin yapılabilmesi mevcut koşullarda planlama açısından mümkün değildir.

BURADA KÖTÜ NİYET VAR!
Bunun yanında Çevre Düzeni Planlarında; bölgede gerçekleştirilmesi düşünülen enerji yatırımlarının mekânsal tanımları, bir başka ifadeyle bu yatırımların varlıkları ve yer seçim kararları planın hazırlık ve yapım süreçlerinde önceden bilinmesine karşın, Planda ve Plan Açıklama Notlarında bilinçli ve kötü niyetli bir biçimde yer verilmemiştir. Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında enerji yatırımlarının plan kapsamından çıkartılmasının kötü niyetli açıkça görülebilmektedir.

Orman niteliğini kaybetmiş ve durumu mahkeme kararıyla belirlenmiş 2B alanlarında orman vasfının değiştirilmesi plan değişikliğine bağlanmıştır. Benzer şekilde nükleer santral veya termik santrallerden çok daha az tehlike arz eden sanayi yatırımları için de plan değişikliği zorunlu kılınmıştır. Bütün bunlara karşılık enerji yatırımlarının istisna tutulması anlaşılabilir bir şey değildir.

BAKANLIK ALEYHİNE DAVA AÇTIK
Özetle söylemek gerekirse; Nükleer santral konusu Çevre Düzeni Planında işlenmeyerek de ne yazıkki Kamuoyundan gizlenmektedir. Konuyla ilgili olarak; TMMOB/ Şehir Plancıları Odası ( ŞPO), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği (SNKPDER), Sinop Çevre Dostları Derneği (ÇDD) ve Yöre Halkı olarak; 31.05.2016 Salı günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine DANIŞTAY’da dava açtık.

 

Share
Boyabat Gündemi hakkında 16886 makale
Boyabat Gündemi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.