Boyabat’ta ki Dersaneler de Kapatıldı…

boyabat-ta-ki-dersaneler-de-kapatildi

14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı resmi gazete yer alan ilgili maddeler çerçevesinde ilçemizde yer alan dersanelerin kapatılma işlemleri gerçekleştirildi. Söz konusu kararlar ilgililere tebliğ edildiği öğrenildi.

Bilindiği gibi geçen yıllarda Resmi Gazetede ( 14 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı) yer alan

MADDE 9 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “dershaneleri,” ibaresi ile (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “
c) Okul: Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim özel okulları,” “

g) Çeşitli kurslar: Ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteli- ğinde olmamak kaydıyla, kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,”

“j) Öğrenci etüt eğitim merkezi: On iki yaş ve altındaki öğrencilerin, derslerine çalış- malarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olmak; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler yürütmek üzere kurulan özel öğretim kurumlarını,”

MADDE 10 – 5580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları için 1 Eylül tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.” “Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Bakanlığın izin ve denetimine tabidir. Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları için bu Kanunda öngörülen kurallara uymakla yükümlüdür.”

Not ilgili resmi gazeteye ulaşmak için  tıklayınız.

ibarelerinden dolayı ilçemizde faaliyet gösteren Final Dersanesi dönüşümünü gerçekleştirdi. Ancak yine ilçemizde faaliyet gösteren FEM dersanesi ise faaliyetlerine devam etti. Bunun üzerine yapılan incelemeler sonucunda FEM Dersanesinin bu tür  faaliyetlerine son verildi. Konuyla alakalı olarak ilgili  kişilere karar tebliğ edildi.
Kaynak : Boyabat Bülteni
fem1 fem
(Visited 55 times, 1 visits today)
Boyabat Gündemi hakkında 16356 makale
Boyabat Gündemi

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.